Az alábbi kifejezéseket elég gyakran halljuk manapság: környezettudatosság, fenntartható fejlődés, ökológiai lábnyom, környezetbarát és még hosszan folytathatnánk a sort. Ez azért is lehet, mert a gazdasági élet szereplői számára egyre fontosabb szerepet tölt be, ezért foglalkozni kell vele. Ahhoz, hogy igazolni tudja a szervezet, hogy Környezetközpontú irányítási rendszer szabvány alapján működik, szükség van független felülvizsgálókra, akik a vezető auditorok.

Tanfolyamunk azoknak szól, akiknek már van ISO 14001 belső auditori végzettségük, vagy környezetközpontú rendszer irányítási tapasztalatuk, akik professzionális, jó hangulatú, gyakorlatorientált képzést keres, illetve akár nemzetközi vagy hazai auditori karrierben is gondolkodik.

CQI és IRCA által tanúsított képzés egyedi azonosítószáma: 2226

ATP partnerségünket és kurzusunk CQI és IRCA általi tanúsítását a következő oldalon keresztül ellenőrizheti: https://members.quality.org/quality/atp_Profile.aspx?ID=6071746

Képzési céljaink az IRCA elvárások szerint

A résztvevők képesek lesznek:

 • leírni: a KIR célját
 • elmagyarázni: környezetközpontú gondolkodás hátterét
 • megmagyarázni: az ISO 14001 szabvány célját, tartalmát és kölcsönös kapcsolatát, az auditori szerepeket
 • megtervezni, levezetni és lezárni: egy auditot az ISO 19011 szabvány szerint és az ISO 14001 szabvány megfelelő értelmezésével

Tanfolyamunk oktatási anyagát gyakorlott auditoraink fejlesztették, akik hosszú évek óta tevékenykednek a szakmában, ezáltal az elméleti anyagot és a gyakorlatokat is úgy állították össze, hogy az leginkább tükrözze a valóságban tapasztaltakat és a lehető legjobban felkészítse a leendő vezető auditorokat, hogy akár egy váratlan helyzetben is felkészülten állják meg helyüket. Oktatásunk magasan kvalifikált szakemberek által kidolgozott, és a tudást professzionális szinten átadva törekszik hasonlóan jó szakembereket képezni, akik nem csak a hazai piacon, hanem külföldön is keresett munkaerővé válhatnak.

Módszertan

Oktatásunk kétharmadát gyakorlatok alkotják, melyek megoldása számítógéppel támogatott módon történik. A gyakorlati feladatokat megelőzően a szükséges elméleti tudást az oktatók ismertetik prezentációkon keresztül. A résztvevők elsősorban szituációs feladatokkal találkoznak, melyekben a csapat és egyéni szerepköröket begyakorolják. A feladatok a tanfolyam során egymásra épülnek, és egyre nehezedve segítenek felkészülni a valós auditok során előforduló szituációkra., A résztvevők a korábbi napok ismereteire és tapasztalataira alapozva képesek lesznek az egyre bonyolultabb feladatokat jól teljesíteni. Fontos része a képzésnek, hogy minden oktatási nap végén lehetőség nyílik egyéni konzultációra az oktatókkal, így tisztázni lehet minden olyan kérdést, felvetést, amely a nap során felmerült.

A tanfolyam célja

 • naprakész auditori tudás átadása
 • készségek fejlesztése (kommunikációs, együttműködői, vezetői, kritikus gondolkodás és problémamegoldó)
 • a környezetközpontú irányítási rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó szabványok közötti megfelelősségek, hiányok és fejlesztési területek egyértelmű azonosításának képességére való eljutás
 • csapatban és önállóan végzett munka tevékenységeihez kapcsolódó attitűdök fejlesztése

Időtartam: 40 óra,5 munkanap

Előfeltételek/Képzettség:

 • legalább középfokú végzettség
 • alapszintű környezetközpontú irányítási ismeretek, ISO 14001 szabvány ismerete
 • minden vezető auditori képzésünknél előfeltétel a következő: belső auditori végzettség – ennek hiányában előzetes online (ingyenes) szintfelmérő megírása kötelező

Akiknek ajánljuk:

 • környezetközpontú irányítási rendszer-felelősöknek, vezetőknek
 • belső auditoroknak, alvállalkozói auditot végzőknek
 • környezetközpontú irányítási rendszer területen dolgozó, a rendszer fejlesztésével, kiépítésével megbízott munkatársaknak
 • azoknak, akik auditori karrieren gondolkoznak
 • bárkinek, akinek szívügye a környezetvédelem

Tematika

Általánosan:

 • a környezetközpontú irányítás alapjai, követelményei
 • auditálási alapismeretek (Auditprogram megvalósítása és nyomonkövetése)
 • az auditra való felkészülés, előkészítés: dokumentáció átvizsgálás, auditterv, kérdéslista)
 • helyszíni audittevékenységek (Nyitóértekezlet, nemmegfelelősségi ismeretek, kérdezéstechnika, interjúztatás)
 • audit lezárása (záróértekezlet, auditjelentés)
 • auditot követő tevékenységek
 • kockázatértékelés

Részletezve:

1. nap

 • környezetközpontú irányítás alapjai
 • irányítási rendszerek
 • alapelvek, fogalmak
 • a KIR auditálása
 • auditálási alapelvek, fogalmak
 • auditprogram készítése, megvalósítás, nyomon követése

2. nap

 • KIR audit előkészítése, megtervezése
 • KIR dokumentáció átvizsgálása
 • auditálási kérdéslista készítése
 • a KIR auditálása

3. nap

 • helyszíni audittevékenységek
 • nyitóértekezlet
 • audit lefolytatása (ISO 14001 szabvány 4-7,9-10 fejezetei)

4. nap

 • audit lefolytatása (ISO 14001 szabvány 8. fejezete)
 • nemmegfelelőségek dokumentálása
 • záróértekezlet lefolytatása
 • próbavizsga javítása, megbeszélése

5. nap

 • auditjelentés készítése
 • az audit lezárása (ISO 19011:2011 6.5-6.6 fejezet)
 • auditot követő tevékenységek
 • helyesbítő tevékenyégek nyomon követése
 • kockázatértékelés készítése az auditálási folyamatra
 • vizsga

A tanfolyam díja: 291.000.-Ft +ÁFA

Az angol nyelvű tanfolyam díja: 391.000.- Ft +ÁFA

A vizsga díja: 70.000.-Ft +ÁFA (mindkét esetben)

Soron következő képzések:

január 2024

15jan(jan 15)08:3019(jan 19)17:00ISO 14001:2015 vezető auditor képzés (KIR) - CQI és IRCA által tanúsítottBudapest

Magyar
X