ISO 27001 belső auditor

A szervezetek üzleti folyamatai manapság elsősorban az adatokra, információra épülnek. Legyenek azok az ügyfelek partnerek bizalmas adatai, a különféle termékekkel, szolgáltatásokkal, megrendelésekkel vagy éppen belső folyamatokkal, összefüggő információk.

Egy ISMS éppen ezen adatokra leselkedő kockázatok minimalizálását szolgálja. Egy hatékony és eredményes belső audit pedig az ISMS fenntartásának, fejlesztésének kulcsfontosságú eleme.

A tanfolyam részletes leírása

Egy nem kellően körültekintően kialakított védelmi rendszer hiányosságai révén az információ sérülhet, nyilvánosságra kerülhet, illetéktelenek férhetnek hozzá, vagy akár meg is semmisülhet. A belső auditor felelőssége, hogy az ISMS a követelményeknek megfelelő és hatékony mivoltát időről időre értékelje.

A képzés célja

A hatékony és eredményes auditok lefolytatásán túlmutatóan az ISMS célrendszerében gondolkodunk, hangsúlyt helyezve az auditokkal való értékteremtésre, a hatékonyság fejlesztésére.

Képzésünket a szervezetek (leendő) ISMS auditorai számára ajánljuk, akik a rájuk bízott auditok tervezését, lebonyolítását végzik, vagy támogatják ezeket, illetve munkájukkal fejlesztik az ISMS rendszer hatékony működését.

A képzés résztvevője megismeri a vonatkozó követelményrendszert, a megvalósítás eszközeit, és képes a követelmények teljesülésének vizsgálatára. Továbbá képes az irányításirendszer hatékonyságának fejlesztési irányait felmérni.

A hallgatók megismerik és alkalmazni tudják az ISO 27001 szabvány követelményei szerinti auditálás módszertanát.

A képzés vázlatos felépítése

  • az információbiztonság fogalomrendszere
  • a menedzsment szabványok és az ISMS értelmezése
  • az MSZ ISO/IEC 27001:2022 logikai felépítése, követelményei
  • kockázatmenedzsment alapjai
  • audit értelmezése, szervezeti célok szerint auditok tervezése
  • audit lebonyolítása, audit gyakorlatok

Időtartam: 3 nap

Vizsga: on-line rendszerben

Vizsgaidő: 90 perc

Soron következő képzések:

Belső auditori képzéseinket kihelyezett formában, online, vagy tantermi keretek között tartjuk. Kérje ajánlatunkat!

Magyar
X